leer
PORADNIA LEKARZY SPECJALISTW
 
 
Nasz Personel | Drukuj |  Email

Alergolodzy | Chirurdzy | Dermatolodzy | Gastroenterolodzy | Dietetycy | Doradca Laktacyjny | Endokrynolodzy | Fizjoterapeuci | Immunolodzy | Internisci | Kardiolodzy | Laryngolodzy | Logopedzi | Nefrolodzy | Neurolodzy | Neurochirurdzy | Otolaryngolodzy | Okuli¶ci | Pedagodzy | Pediatrzy | Po³oæna | Psycholodzy | Pielźgniarki | Radiolodzy

Lek.med. Anna Kuczerowska

Specjalno¶ę: pediatra-neonatolog, USG-narz±dów

Lek.med. Marek Bachański

Specjalno¶ę: pediatra specjalista neurolog
- padaczka
- padaczka trudno poddaj±ca siź leczeniu (oporna na leki).
- dieta ketogenna

lek.med. Karolina Piwczyńska

pediatra

lek. med.Joanna Bielecka-Jasiocha

pediatra

lek.med. Anna Sajna-Misiorowska

Pediatra-Neonatolog

Selena Kobierzycka-Sudo³

lekarz rodzinny

lek.med. Agnieszka Turlińska

Pediatra

Dr n.med. Barbara Pietrucha

pediatra, immunolog -kwalifikacje do szczepień odroczonych

dr Pawe³ Szymczyk

Internista, pan doktor przyjmuje w naszej placówce w Weso³ej-Zielonej ul. Wspólna 2c, codziennie

Dr n.med. Dorota Domańska-Pakie³a Z-ca Kierownika Medycznego

Specjalno¶ę: pediatra specjalista neurolog

dr n.med. Hanna B±darczuk-Owczarska

Neurolog osoby doros³e

Dr n.med. Maria Wilczyńska

-Specjalista neurolog dzieciźcy

dr n.med. Ma³gorzata Leuenberger

specjalista neurolog dzieciźcy z CZD

lek. med. Dariusz Mydlak

Chirurg dzieciźcy z Instytutu Matki i Dziecka

Dr n.med. Andrzej Kowal

Specjalista chirurg-urolog dzieciźcy

dr n.med. Zbigniew Salamon

Chirurg naczyniowy

Dr n. med. Anna Boguszewska-B±czkowska

Specjalno¶ę: nefrolog dzieciźcy, specjalista chorób nerek i uk³adu moczowego

Lek.med. Leszek Kalbarczyk

Specjalista II° dermatolog
dermatologia alergologiczna (atopowe zapalenie skóry, infekcje skóry, zmiany wypryskowe)

 • znamiona
 • przebarwienia ³ojotokowe
 • zapalenie skóry
 • tr±dzik m³odzieńczy
 • tr±dzik róæowaty
 • ³uszczyca
 • grzybice

dr n.med. Anna Bronikowska-Kolasa

Dermatolog, Wenerolog

lek.med. Katarzyna Kisiel

Dermatolog

Dr n.med. Agnieszka Baku³a

specjalista pediatra w zakresie gastroenterologii dzieciźcej konsultuje problemy:

 • reflux
 • zaparcia
 • biegunki
 • bóle brzucha
 • niedobór masy cia³a
 • oty³o¶ę
 • schorzenia w±troby u dzieci

Dr n.med. Maciej D±dalski

specjalista gastrolog konsultuje dzieci i osoby doros³e

Prof. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska

Specjalno¶ę: pediatra-endokrynolog
Problemy:
-noworodki, niemowlźta matek z zaburzeniami czynno¶ci tarczycy
-zaburzenia rozwoju p³ciowego (wczesne lub pó¼ne dojrzewanie)
-zaburzenia w miesi±czkowaniu
-oty³o¶ę
-nadmierne wychudzenie
- nadmierne ow³osienie

Dr n.med. Ewa Wiatrowska

-Specjalista kardiolog dzieciźcy (konsultacje, badanie EKG serca)

Dr n.med. Piotr Michalik

-Specjalista kardiolog od echokardiografii

Lek.med. Ma³gorzata Pysz-Kuę

-laryngolog dzieciźcy

dr Krystyna Budzynowska

otolaryngolog, alergolog (testy, odczulania) ze Szpitala w Miźdzylesiu (dzieci, doro¶li)

dr n.med. Robert Szamborski

Laryngolog, specjalista Medycyny Pracy

dr n.med. Anna Wakulińska

specjalista onkolog-hematolog dzieciźcy z CZD

Lek.med. Waldemar Przybysz

Specjalno¶ę: ortopeda, traumatolog, USG- stawy biodrowe, kończyny

dr Micha³ Zaboklicki

Profilaktyka wad postawy, urazy ortopedyczne u dzieci,
kontrola stawów biodrowych u dzieci 0-9 m.æ z wykonanym badaniem USG
Konsultacje we wtorki od godz. 10.00

Lek.med. Micha³ Lenkiewicz

specjalista ortopeda traumatolog, wykonuje USG stawów biodrowych u niemowl±t.

Lek.med. Tomasz Szular

Flebolog-USG naczyń æylnych nóg

Lek.med. Dorata Majak

Specjalno¶ę: radiolog - USG narz±dów

lek. med. Wojciech Trojanowski

specjalista radiolog -badania dzieci, doro¶li

Lek.med. Katarzyna Stachura-Jarosz

- USG piersi

Dr n.med. Janusz Patera

-Specjalista patomorfolog - Biopsje cienkoig³owe (piersi pod kontrol± USG, ¶linianki, tarczyca, wźz³y ch³onne)

Dr n.med. Beata Kocy³a-Karczmarewicz

Specjalista: Okulista dzieciźcy
do¶wiadczony specjalista od retinopatii wcze¶niaczej i niedroæno¶ci dróg (kanalików) ³zowych u wcze¶niaków i niemowl±t,
zajmuje siź diagnozowaniem i leczeniem problemów schorzeń narz±du wzroku u wcze¶niaków, niemowl±t i starszych dzieci.

lek. med. Beata Cichowska

Specjalista: Okulista dla doros³ych pacjentów

Dr Barbara Chipczyńska

Specjalista: Okulista
do¶wiadczony specjalista zajmuje siź diagnozowaniem i leczeniem schorzeń narz±du wzroku u dzieci i osób doros³ych:
zez, wady wzroku, zapalenia spojówek (alergiczne, bakteryje i wirusowe), zaęma, jaskra, dystrofie, zapalenia b³ony naczyniowej oka

Dr n.med. Wojciech Piźta

endokrynolog dla doros³ych

Mgr Ewa Grzybowska

Psycholog

lek.med. Joanna Go³aszewska-Pisarek

specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i m³odzieæy, terapeuta poznawczo-behawioralny

Problemy z którymi moæna zg³aszaę siź na konsultacje do Pani doktor:

Osoby doros³e, dzieci i m³odzieæ

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lźkowe, somatyzacyjne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odæywiania siź (m.in. jad³owstrźt psychiczny, bulimia)
 • objawy psychotyczne
 • objawy reaktywne
 • objawy psychiczne towarzysz±ce chorobom somatycznym, zaburzeniom otźpiennym

Dodatkowo u dzieci:

 • objawy zespo³u hiperkinetycznego z objawami deficytu uwagi ADHD
 • trudno¶ci emocjonalne
 • zachowania opozycyjne i konfliktowe
 • trudno¶ci w kontaktach z rówie¶nikami
 • trudno¶ci szkolne

lek.med. Anna Nykiel

Mgr psychologii klinicznej dzieci i m³odzieæy.
Terapeuta.
Zajmuje siź terapi± dzieci i nastolatków oraz konsultacjami z rodzicami.
Pracowa³a na oddziale psychiatrii w MCNiRD w Zagórzu i Józefowie, obecnie pracuje w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej.

Pani psycholog konsultuje w naszej poradni w Weso³ej-Zielonej.
Najbliæsze terminy:
18 pa¼dziernika i 25 pa¼dziernika.

mgr Marta Sa³aszewska

Logopeda

Ewa Krawiecka

Dietetyk

mgr Paulina Grudzińska-Ku³ak

fizjoterapeuta-masaæystka

dr n.med. Anna Boguszewska-B±czkowska

Zaburzenia gosp. fosforanowo-wapniowej
-dzieci powyæej 12 m.æ.

mgr Izabela Gerzesik

Fizjoterapeuta NDT Bobath dla niemowl±t i dzieci, na co dzień pracuje z ma³ymi pacjentami w Warszawskim Szpitalu Dzieciźcym przy ul. Kopernika.

dr Emilia Wardaszko-Zygmanowska

Specjalista medycyny rodzinnej,specjalista medycyny pracy,specjalista medycyny podróæy
konsultuje w naszej przychodni w Weso³ej

mgr Sebastian Dobrzański

Fizjoterapeuta dzieciźcy, masaæysta

ZESPÓ£ PIELŹGNIARSKI I RECEPCYJNY

Bernadeta Michalska

-Koordynator przychodni w Weso³ej
Dyplomowana pielźgniarka wieloletni pracownik poradni Caritas.

Beata Bluszko

Pielźgniarka dypl. Beata Bluszko z CZD do pobrań krwi u noworodków, niemowl±t, pobrania z "wk³uę centralnych"

Maria Czubla

pielźgniarka dyplomowana z CZD - badania EEG

Danuta K³ubczuk

Pielźgniarka dyplomowana

Anna Metylska

pielźgniarka dyplomowana ze szpitala przy ul. Niek³ańskiej w Warszawie.

Aneta Bartnik

pielźgniarka ze szpitala przy ul. Niek³ańskiej w Warszawie.

Ma³gorzata Pach

Dyplomowana pielźgniarka ze szpitala przy ul. Niek³ańskiej

Sylwia Paska

Recepcjonistka

 
« poprzedni artyku³


 

 Erfurt live leer
Licznik
 Installment Loans Direct LendersCash Advance TexasGet Viagra PrescriptionGoogleNews
     
ļ»æ