leer
PORADNIA LEKARZY SPECJALISTW
 
 
Przychodnia - Weso³a | Drukuj |  Email

"Ma³y Pacjent Wielka Sprawa" pod takim has³em Medycyna Dzieciźca rozpoczź³a dzia³alno¶ę 5 lat temu w Rembertowie. Nasi pierwsi mali pacjenci s± teraz ca³kiem duæymi Przedszkolakami. Wiele rado¶ci z obcowania z Ma³ymi Pacjentami i stysfakcji z rezultatów pracy przynios³y nam tworz±cym placówkź te lata. Nadszed³ czas na zmiany.

Nasza druga przychodnia w Weso³ej (ko³o Wesolandi) jest rozwiniźciem idei o przyjaznym dzieciom i ich rodzicom miejscu w którym personel medyczny zatroszczy siź o zdrowie ca³ej rodziny.

"Mama, Tata i Ja" tak nazwali¶my to miejsce, bo tu w³a¶nie lekarze róænych specjalno¶ci bźd± s³uæyę swoj± fachow± wiedz± Ma³ym i duæym Pacjentom. Stworzyli¶my przychodniź wielopokoleniow±, otwart± na problemy medyczne Maluszków, Nastolatków, przysz³ych Mam, dojrza³ych Pań i Panów.

Bździemy jak zawsze otwarci na Państwa opinie i sugestie na temat pracy naszej przychodni.

Nasze Us³ugi

Dla Dzieci:

 • Alergolog
 • Chirurg
 • Dermatolog
 • Dietetyk
 • Endokrynolog
 • Immunolog
 • Gastrolog
 • Kardiolog
 • Laryngolog
 • Nefrolog
 • Neurolog
 • Okulista
 • Ortopeda
 • Specjalista zaburzeń gospodarki fosforanowo-wapniowej
 • Urolog

 

  Badania diagnostyczne:
 • Analizy laboratoryjne
 • USG narz±dów, stawów
 • Doppler naczyń nóg
 • EKG
 • Biopsje cienkoig³owe
 • USG piersi
 • Echo serca
 • EEG glowy (we ¶nie i w czuwaniu)

Dla Doros³ych:

 • Internista
 • Chirurg
 • Chirurg naczyniowy
 • Dietetyk
 • Flebolog
 • Dermatolog 
 • Laryngolog-otolarynglog
 • Specjalista Medycyny Pracy
 • Okulista
 • Ortopeda         
 • Neurolog 
  Badania diagnostyczne:
 • Analizy laboratoryjne (pe³ny zakres)
 • USG narz±dów
 • EKG
 • EEG g³owy

 

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »


 

 Erfurt live leer
Licznik
 Unsecured Loans Online Up To $1000Cash Advance North CarolinaViagra ProfessionalGoogleNews
     
ļ»æ